Máy chà sàn liên hợp IPC CT55 B50 (sạc rời)

77.300.000