Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean KF 1350

128.250.000