Máy chà sàn – thảm công nghiệp Kungfu Clean BD2A

10.500.000