Gdp là gì? Công thức, cách tính và ý nghĩa gdp

Đơn vị gdp là gì?

GDP là thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế được sử dụng phổ biến hiện nay. Vậy Gdp là gì? Gdp phản ánh điều gì, cũng như công thức tính tỉ trọng gdp như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin ngay sau đây!

Chỉ số gdp là gì?

GDP (Gross Domestic Product), có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội. Chỉ số này để chỉ tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vi địa lý của một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định.

Chỉ số GDP là gì?
Chỉ số GDP là gì?

Chỉ số GDP vô cùng quan trọng nhằm để ước tính quy mô nền kinh tế, cũng như tốc độ tăng trưởng của 1 quốc gia.

Các khái niệm của GDP

Gdp đầu người nghĩa là gì?

GDP bình quân đầu người (GDP per capita) là chỉ tiêu thống kê kinh tế thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh bình quân trên đầu người của một đất nước trong năm.

Cách tính GDP bình quân đầu người của một quốc gia bằng cách lấy GDP tại thời điểm tính chia cho tổng dân số của chính quốc gia ấy.

Chỉ số GDP bình quân đầu người của 1 quốc gia tỉ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của người dân ở đó. Nếu như một quốc gia có chỉ số GDP bình quân đầu người cao chưa chắc quốc gia ấy có mức sống cao nhất.

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá của hàng hóa và dịch vụ tại thời điểm chúng được bán ra trong năm đó. mức giá này đã bao gồm lạm phát và giảm phát.

Thế nào là GDP danh nghĩa
Thế nào là GDP danh nghĩa

Giá cả tăng sẽ làm tăng GDP của 1 quốc gia, những nó sẽ không phản ánh chính xác sự thay đổi về sản lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Cho nên, khi so sánh các năm với nhau người ta sẽ dùng GDP thực tế chứ không dùng GDP danh nghĩa.

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế nhằm để chỉ tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá của 1 năm cơ sở (năm gốc). Chúng được nhiều nhà kinh tế sử dụng hơn bởi phản ánh được cả sản lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ. 

Chỉ số này giúp tách biệt được tác động của lạm phát hoặc giảm phát. GDP thực tế được tính bằng GDP danh nghĩa/ (lạm phát + 1).

Thế nào là GDP thực tế
Thế nào là GDP thực tế

Ý nghĩa của GDP

GDP có ý nghĩa như sau:

 • Chỉ số GDP là thước đo đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với 1 quốc gia, chúng thể hiện rõ sự biến động của sản phẩm, dịch vụ theo thời gian. Nếu GDP có dấu hiệu suy giảm sẽ tác động xấu tới nền kinh tế của quốc gia ấy. Đây là nguyên nhân khiến lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá, thất nghiệp, nền kinh tế suy thoái,…
 • GDP là chỉ số giúp nhà đầu tư nước ngoài đánh giá được tiềm năng phát triển đối với một quốc gia để thực hiện các thương vụ đầu tư. 
 • Căn cứ vào GDP, chính phủ sẽ đưa ra chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với nền kinh tế nhằm đảm bảo kinh tế ổn định. 
Tăng trưởng gdp là gì?
Tăng trưởng gdp là gì?

Một số hạn chế của chỉ số GDP

 • GDP không phản ánh hoạt động sản xuất tự cung, tự cấp, hơn nữa chúng cũng không kiểm soát được chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
 • GDP chỉ xét đến hàng hóa – dịch vụ cuối cùng, lại bỏ qua hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp
 • GDP không định lượng được giá trị các hoạt động kinh tế phi chính thức như: việc làm ngoài giấy tờ, sản xuất hộ gia đình, hoạt động thị trường chợ đen, tình nguyện,..
 • Những con số của GDP không đo lường được chính xác sự phát triển của một quốc gia, cũng như đời sống của người dân. Bởi chúng chỉ nhấn mạnh đến sản lượng vật chất, hoàn toàn không xét đến thực trạng phát triển quốc gia tổng thể.

Công thức GDP được tính như thế nào?

Công thức tính GDP dựa trên phương pháp chi tiêu

 GDP của một quốc gia sẽ được tính bằng cách lấy tổng tiền mà các hộ gia đình trong đất nước ấy dùng để mua sắm, sử dụng dịch vụ: 

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C (Chi tiêu của hộ gia đình): Gồm toàn bộ những chi tiêu đối với sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình
Đơn vị gdp là gì?
Đơn vị gdp là gì?
 • G (Chi tiêu của chính phủ): Tổng chi tiêu dành cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách,…
 • I (Tổng đầu tư): Khoản tiêu dùng của các nhà đầu tư, bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị,..
 • NX (cán cân thương mại): Đây là chỉ “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế. NX = X (xuất khẩu [export]) – M (nhập khẩu [import])

Công thức tính GDP dựa trên phương pháp chi phí

GDP tính theo cách này bằng việc tính tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuê sinh ra trong nền kinh tế nội địa: 

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

 • W (Wage): Là tiền lương
 • I (Interest): Là tiền lãi
 • Pr (Profit): Là lợi nhuận
 • R (Rent): Là tiền thuê
 • Ti (Indirect tax): thuế gián thu (loại thuế này được đánh gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ)
 • De (Depreciation): Là nhằm để chỉ phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định. 

Công thức tính GDP dựa trên phương pháp sản xuất

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu hoặc GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế đó có thể là: Tiền công, bảo hiểm, thu nhập của người sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư, thu nhập khác,…

Cách phân biệt GDP và GNP

Điểm giống nhau giữa gdp và gnp là gì?

Cả GDP và GNP đều có điểm chung là:

 • Hai chỉ số này đều được dùng trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô nhằm đánh giá sự phát triển kinh tế đối với một quốc gia.
Phân biệt giữa GDP và GNP
Phân biệt giữa GDP và GNP
 • Đều là con số cuối cùng của một quốc gia/năm, đều được xác định bởi một công thức cụ thể.

Sự khác nhau giữa gdp và gnp

 • GDP là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước) còn chỉ số GNP phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (cả trong nước và ngoài nước).
 • Chỉ số GDP là toàn bộ giá trị của các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia trong thời gian nhất định (1 năm). Trong khi GNP là toàn bộ giá trị mà công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong thời gian 1 năm. Khả năng tạo giá trị của công dân quốc gia đó cả trong và ngoài lãnh thổ.

Hi vọng rằng qua bài viết này của maychasandon.com đã giúp các bạn có thể biết dược Gdp là gì, cũng như ý nghĩa, công thức và cách tính GDP. Từ đó, giúp đánh giá được tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *