Hướng dẫn cách dùng hàm countif chi tiết nhất và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUNTIF 

COUNTIF là hàm đếm có điều kiện, được dùng phổ biến trong Excel. Với hàm này bạn có thể đếm ô trùng lặp, đếm dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả. Chia sẻ của chúng tôi về cách dùng hàm countif sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và sử dụng thành thạo hơn về hàm này!

Hàm COUNTIF dùng để làm gì?

Như đã nói ở trên, COUNTIF là hàm Excel dùng để đếm các ô trong một phạm vi nhằm đáp ứng một điều kiện duy nhất. COUNTIF dùng để đếm các ô chứa ngày, số và văn bản. 

COUNTIF hỗ trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và những ký tự đại diện (*,?) để nhằm tiến hành đối sánh từng phần.

Hàm COUNTIF dùng để làm gì?
Hàm COUNTIF dùng để làm gì?

COUNTIF nằm trong nhóm 8 hàm Excel chia tiêu chí logic thành hai phần (phạm vi + điều kiện). Cú pháp sử dụng để xây dựng tiêu chí khác nhau, COUNTIF yêu cầu một phạm vi, vì thế bạn không nên dùng một mảng.

COUNTIF thường chỉ hỗ trợ đối với một điều kiện duy nhất. Khi dùng nhiều điều kiện, bạn phải sử dụng tới hàm COUNTIFS. Trường hợp bạn cần thao tác các giá trị trong đối số phạm vi như một phần của kiểm tra logic, có thể áp dụng hàm SUMPRODUCT hoặc FILTER.

Cách sử dụng hàm countif

Hàm COUNTIF trên Excel được thực hiện với cú pháp: =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó:

 • Range: là phần vùng muốn đếm dữ liệu bắt buộc cần phải có. Chũng có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Đối với những giá trị trống sẽ được bỏ qua. 
 • Criteria: là phần điều kiện bắt buộc phải có để có thể thực hiện đếm các giá trị trong range. Đó có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUNTIF 
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUNTIF

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS

 • Hàm COUNTIF sẽ trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện đối với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
 • Đối số criteria yêu cầu cần phải được để ở trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.
 • Có thể dùng ký tự dấu chấm hỏi, dấu sao trong điều kiện criteria. Một dấu hỏi là 1 ký tự, còn 1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự. Tùy vào từng cài đặt ở trên máy mà dấu phân cách trong hàm là , hoặc ; 

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm if và ví dụ cụ thể

Ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm COUNTIF

Ví dụ 1: Ta có bảng thống kê các mặt hàng, cùng với số lượng tồn tương ứng như hình dưới. 

Thực hiện thống kê xem có bao nhiêu mặt hàng tại kho 1 còn tồn >150 sản phẩm. Theo đó, bạn cần nhập công thức như sau: 

=COUNTIF(C2:C11,”>150″,D2:D11,”1″)

Kết quả sẽ có tổng cộng 2 mặt hàng tại kho 1 còn tồn >150 sản phẩm.

Bảng thống kê các mặt hàng
Bảng thống kê các mặt hàng

Ví dụ 2: Dùng hàm COUNTIF để thực hiện tìm kiếm số lượng tên hàng Dưa hấu trong bảng sau đây:

Ta có công thức như sau: =COUNTIF(B2:B8,”dưa hấu”) sau đó nhấn Enter để thực hiện hàm.

Kết quả sẽ cho 2 giá trị có tên là Dưa hấu.

Công thức để đếm giá trị là dưa hấu 
Công thức để đếm giá trị là dưa hấu

Ví dụ 3: Tìm số lượng hàng không phải là Chanh ở trong bảng sau đây:

Ta sử dụng điều kiện tên hàng không phải là Chanh là “<>chanh”, sau đó nhập công thức =COUNTIF(B2:B8,”<>chanh”). Kết quả có 5 mặt hàng không có tên chanh ở trong bảng dữ liệu.

Kết quả bằng 5
Kết quả bằng 5

Ví dụ 4: Tìm số mặt hàng có số lượng bán >= 10 kg

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=10”, sau đó ta có công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=10″) và nhấn Enter.

Công thức của hàm COUNTIF
Công thức của hàm COUNTIF

Kết quả sẽ ra 6 mặt hàng có số lượng bán >= 10 kg.

Kết quả trả về sau khi áp dụng hàm COUNTIF
Kết quả trả về sau khi áp dụng hàm COUNTIF

Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm sumif đơn giản dễ hiểu nhất

Đếm với 2 điều kiện trở lên ta sử dụng hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS dùng để đếm số ô sao cho chúng thỏa mãn nhiều điều kiện (criteria) trong vùng dữ liệu được chọn (range).

Cách dùng hàm countifs:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2,…)

Trong đó:

 • Range1, range2…: Có thể cho tối đa 127 dãy các ô để thực hiện đếm. Chúng là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.
 • Criteria1, criteria2,… : là điều kiện để đếm.

Lưu ý: Mỗi ô trong vùng dữ liệu để đếm chỉ được đếm nếu điều kiện tương ứng với ô đó đều đúng.

Ví dụ 1: Yêu cầu thực hiện tính toán số lượng nhân viên Nam có 25 ngày công làm việc.

Bạn cần nhập công thức như sau: =COUNTIFS(C2:C7,”Nam”,D2:D7,25) sau đó nhấn Enter.

Trong đó:

 • C2:C7: đây chính là vùng đếm 1 bắt buộc với Giới tính của nhân viên.
 • Nam: được xem là điều kiện của vùng đếm 1.
 • C2:C7: chính là vùng đếm 2, với Ngày công của nhân viên.
 • 25: được xem là điều kiện của vùng đếm 2.

Kết quả có 2 nhân viên là Nam có 25 ngày công.

Công thức tính số lượng nhân viên nam làm việc 25 ngày công
Công thức tính số lượng nhân viên nam làm việc 25 ngày công

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIFS kết hợp SUM trong Excel

Hàm COUNTIFS về cơ bản là một phiên bản phức tạp hơn hàm COUNTIF. Hàm COUNTIFS vượt trội hơn so với COUNTIF là chúng hỗ trợ nhiều điều kiện và phạm vi.

Tuy nhiên, bạn có thể xác định một phạm vi và một điều kiện duy nhất cho hàm COUNTIFS như làm với hàm COUNTIF.

Điều quan trọng bạn cần biết về hàm COUNTIFS trước khi sử dụng là hàm này là tính tổng kết quả của các ô đáp ứng tiêu chí đối với mỗi phạm vi ô.

Thực tế, nếu như bạn có 2 điều kiện cho hai phạm vi, các ô trong phạm vi đầu tiên được lọc hai lần: Một lần qua điều kiện thứ 1, sau đó qua điều kiện thứ 2. Hàm COUTNIFS trả về các giá trị nhằm đáp ứng cả 2 điều kiện trong phạm vi đã cho.

Nghiên cứu ví dụ sau đây để có thể hiểu hơn về chức năng của hàm COUNTIFS:

Ví dụ về hàm COUNTIFS ở trong excel 
Ví dụ về hàm COUNTIFS ở trong excel

Bảng thể hiện màu sắc táo và kích thước táo. Yêu cầu đếm số lượng táo cỡ lớn.

Bước 1. Bạn nhấp vào ô muốn hiển thị kết quả. (ví dụ này sẽ được hiển thị số lượng táo đỏ lớn trong ô E3).

Bước 2. Đi tới thanh công thức, sau đó nhập công thức bên dưới:

=COUNTIFS(A3:A11, “Red”, B3:B11, “Big”)

Lệnh này sẽ thực hiện kiểm tra các ô từ A3 đến A11 với điều kiện “Red”. Sau đó sẽ kiểm tra một lần nữa trong phạm vi từ B3 đến B11 cho điều kiện “Big”.

Bước 4. Nhấn Enter.

Bước 5. Excel sẽ giúp thực hiện đếm số lượng táo đỏ cỡ lớn.

Kết quả khi sử dụng hàm COUNTIFS
Kết quả khi sử dụng hàm COUNTIFS

Công thức đếm các ô có cả thuộc tính red và big sẽ lấy các ô từ A3 đến A11 và kiểm tra chúng để tìm kết quả red. Các ô sau khi đã vượt qua điều kiện này sẽ được kiểm tra với điều kiện tiếp theo ở phạm vi thứ hai. Lúc này điều kiện là big.

Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm vlookup. Những lỗi thường gặp đối với hàm vlookup

Các phạm vi và điều kiện ngày càng thu hẹp bộ lọc đếm và không độc lập với nhau. Kết quả cuối cùng của công thức là táo có màu đỏ (red) và cỡ to (big). Bạn có thể đếm bằng cách sử dụng hàm COUNTIF với hàm SUM như sau:

Bước 1. Chọn ô mà muốn hiển thị kết quả của công thức.

Bước 2. Nhập công thức bên dưới:

=SUM(COUNTIF(A3:A11, “Red”), COUNTIF(B3:B11, “Big”))

Bước 3. Công thức này sẽ đếm các ô chứa táo đỏ, sau đó là ô chứa táo lớn, và cuối cùng là tính tổng của 2 số này.

Bước 4. Nhấn nút Enter.

Bước 5. Excel sẽ đếm, cũng như hiển thị số lượng táo cỡ lớn hoặc có đỏ.

Sự kết hợp giữa hàm COUNTIF với hàm SUM
Sự kết hợp giữa hàm COUNTIF với hàm SUM

Trên đây chúng tôi đã thông tin chi tiết cho bạn đọc về cách dùng hàm countif, cũng như các ví dụ cụ thể về hàm này. Hy vọng với những chia sẻ này của chúng tôi đã giúp cho bạn đọc có thể sử dụng thành thạo loại hàm này. Đừng quên nhấn theo dõi maychasandon.com của chúng tôi để liên tục cập nhật những thông tin hữu ích nhất cho mình nhé! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *