Văn hóa là gì? Tìm hiểu các loại hình văn hoá của nước ta

Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta

Văn hóa là gì? Văn hoá bao gồm những gì? Đặc điểm của các loại hình văn hoá nước ta như thế nào?,… Có thể thấy văn hoá là một trạm trù rộng lớn được bao gồm nhiều loại hình khác nhau. Để hiểu hơn về những giá trị văn hoá Việt, bạn đọc tuyệt đối không nên bỏ qua những chia sẻ sau đây mà maychasandon.com mang tới.

Các định nghĩa về văn hóa

Văn hóa là gì cho ví dụ cụ thể? Cho đến nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Cụ thể như sau: 

Định nghĩa văn hoá theo UNESCO

“Văn hóa là tổng thể các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Trải qua các thế kỷ, những hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu. Đây là những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”.

Văn hóa truyền thống là gì?
Văn hóa truyền thống là gì?

Định nghĩa của UNESCO nhằm nhấn mạnh vào hoạt động sáng tạo của các cộng đồng gắn liền với tiến trình phát triển của mỗi dân tộc, tạo nên giá trị mang tính nhân văn phổ quát, mang đặc trưng, bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Định nghĩa văn hoá theo Theo Hồ Chí Minh

Nói về định nghĩa văn hoá, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. 

Định nghĩa của chủ tịch Hồ Chí Minh giúp hiểu một cách đầy đủ và cụ thể hơn về văn hoá.

Một số cách nhìn nhận khác, người ta cho rằng văn hoá là hệ thống những giá trị vật chất, tinh thần được sáng tạo bởi con người được tích lũy trong hoạt động thực tiễn giữa con người với tự nhiên, xã hội và bản thân. 

Định nghĩa về văn hóa
Định nghĩa về văn hóa

Văn hóa do con người sáng tạo và vì lợi ích của con người, được con người giữ gìn, dùng để phục vụ đời sống cũng như lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Văn hóa có những đặc trưng như sau:

 • Văn hóa có tính hệ thống
 • Văn hóa có tính giá trị 
 • Văn hoá có tính nhân sinh
 • Văn hóa có tính lịch sử.

Văn hóa xã hội là gì?

Chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập với 2 tiền đề quan trọng: 

 • Tiền đề chính trị: là sau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền
 • Tiền đề kinh tế: Thiết lập chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất

Với 2 tiền đề này giúp tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, một trong số đó là sự hình thành, phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Một số khái niệm về các dạng văn hóa

Văn hóa vật chất

Văn hóa vật chất là các sản phẩm vật thể, dụng cụ, đồ dùng,.. được làm ra bởi con người. Khái niệm này dùng để chỉ năng lực sáng tạo của con người.

Văn hóa tinh thần

Văn hóa tinh thần là gì? Văn hóa tinh thần bao gồm các tư tưởng, giá trị tinh thần, các lý luận con người sáng tạo ra trong quá trình sinh sống. 

Văn hóa tinh thần được tạo ra nhằm phục vụ những hoạt động tinh thần như ứng xử, kỹ năng, tri thức, giá trị khoa học nghệ thuật với những tiêu chí, nguyên tắc, tác động, giúp chi phối các hoạt động của con người. 

Văn hóa tinh thần
Văn hóa tinh thần

Văn hóa tinh thần chính là thị hiếu, nhu cầu và cách để có thể thỏa mãn nhu cầu khác.

Văn minh

Văn minh là sự bắt nguồn từ khoa học, thể hiện sự tiến bộ của kỹ thuật, máy móc, sản xuất. 

Nhiều quan điểm khác cho rằng, thuật ngữ văn minh nhằm để chỉ những nền văn hóa riêng biệt với những nguồn gốc, quan hệ chung như văn minh phương Tây sẽ được bao gồm văn hóa của các nước Pháp, Anh, Đức,…

Các khái niệm khác về văn hóa

Văn hóa phi vật thể

Văn hóa phi vật thể là gì? Là những sản phẩm tinh thần mang giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học lớn lao, được lưu giữ lại bằng trí nhớ, chữ viết, được truyền lại từ truyền miệng, truyền nghề, trình diễn. Hoặc sử dụng các hình thức lưu giữ khác như: tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật, tác phẩm văn học, ngữ văn truyền miệng, khoa học, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, tri thức về y, nghề thủ công truyền thống, dược học cổ truyền, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống dân tộc và tri thức dân gian khác.

Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta
Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta

Văn hóa vật thể

Văn hóa vật thể là gì? văn hoá vật thể là những vật chất mang giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học như:

 • Di tích lịch sử – văn hóa: Bao gồm những công trình xây dựng, địa điểm, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nằm trong địa điểm, công trình, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
 • Danh lam thắng cảnh: Là cảnh quan thiên nhiên, địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan với công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.
 • Di vật: Là những hiện vật được lưu truyền, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
 • Cổ vật: Là những hiện vật được lưu truyền lại, mang giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có tuổi đời từ một trăm năm tuổi trở lên
 • Bảo vật quốc gia: Đây là những hiện vật được lưu truyền lại, vô cùng quý hiếm. Là những giá trị tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

Hy vọng những thông tin đầy đủ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn đọc hiểu được văn hóa là gì, cũng như những khái niệm liên quan đến văn hoá. Từ đó hiểu hơn về các giá trị văn hoá của dân tộc mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *