Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF 523

10.200.000