Máy chà sàn liên hợp IPC CT55 B50 (sạc liền máy)

73.200.000