Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMST201

18.500.000