Máy chà sàn ngồi lái Supper Clean AS 2007

135.000.000