Máy chà sàn – thảm công nghiệp Kungfu Clean KF 154

9.900.000