Máy chà sàn – thảm công nghiệp Palada PD 1A

10.000.000