Máy chà sàn – thảm công nghiệp Palada PD 22

10.400.000