Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean HC 523

10.200.000