Máy chà sàn công nghiệp Kungfu Clean KF98

18.500.000