Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS 2E

15.500.000