Máy chà sàn ngồi lái Kungfu Clean AS 2007

135.000.000