Máy chà sàn – thảm công nghiệp Kungfu Clean KF 154A

10.450.000