Máy chà sàn liên hợp dùng điện Kumisai KMS 75E

25.000.000